Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 100
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Regulamin sklepu

DRIVE

 

 

Postanowienie wstępne

 

 1. Sklep internetowy DRIVE, dostępny jest pod adresem internetowym www.leclercdrive.pl, prowadzony jest przez Gdańskdis  Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303796o kapitale zakładowym 16 522 600  zł NIP: 7010128780 REGON: 141399027.

 

 

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca – Gdańskdis  Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303796,o kapitale zakładowym 16522600zł, NIP: 7010128780 REGON: 141399027.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.leclercdrive.pl
 3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:drive@e-leclercgdansk.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:512 146 364
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach sprzedaży internetowej.

 

Wymagania techniczne

 

 1. Dostęp do Internetu.
 2. Urządzenie elektroniczne z zainstalowaną przeglądarką internetową
 3. Zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer
 4. Urządzenie elektroniczne z którego korzysta Klient musi mieć włączoną opcję akceptacji ‘’cookies’’, włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS

 

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na osobiste konto Sklepu Internetowego DRIVE
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ‘’+’’ w celu dodania produktu pojedynczo lub wielokrotność poprzez kilkukrotne kliknięcie przycisku ‘’+’’
 3. w celu usunięcia produktu należy kliknąć przycisk ‘’-‘’
 4. jeśli zamówienie jest już kompletne wybieramy przycisk ‘’Złóż zamówienie’’ , w dalszych krokach należy wybrać adres dostawy, sposób dostawy oraz dodatkowe uwagi do zamówienia, termin dostawy oraz sposób płatności za Zamówienie
 5. standardowo do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia
 6. dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10:00 do 21:00
 7. dostawy nie są realizowane w godzinach zamknięcia sklepu oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy
 8. dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
 9. od dnia 27.05.2020 na sklepie internetowym istnieje możliwość zamawiania produktów z działu SUSHI. Zamówienie produktów z tego działu wiąże się z minimalnie jednodniowym wyprzedzeniem, w celu ułatwienia realizacji. Złożenie zamówienia w czasie krótszym do realizacji niż jedna doba wiąże się z niezrealizowaniem dostarczenia produktu z działu SUSHI.

 

 

Koszty dostawy zamówienia

 

 1. Koszty dostawy zamówienia są określone na stronie http://www.leclercdrive.pl/, zakładka sprawdź koszt dostawy, po uprzednim wprowadzeniu kodu pocztowego.
 2. Koszt dostawy zostanie naliczony automatycznie przy potwierdzeniu całego zamówienia.
 3. Koszt zamówienia Odbioru Osobistego zostaje określony na 9.99zł

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności
informacje dodatkowe

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówienia:
 2. a) Przesyłka kurierska
 3. b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności
 5. a) Płatność kartą  (przy wyborze dostawy kurierem oraz odbioru osobistego)

 

 1. Przy dokonaniu płatności online Klientowi zostaje zwrócona różnica gotówki jeśli kwota wpłacona jest wyższa niż rzeczywista wysokość rachunku. Zwrot taki dokonywany jest nie później niż 14 dni po dokonaniu płatności.

 

Wszystkie sytuacje gdy rachunek ma być wyższy niż w pierwszym wyliczeniu np. zamiennik jest droższy niż produkt podstawowy są konsultowane z Klientem i za jego zgodą podwyższa się wysokość rachunku.

 

 1. Ceny artykułów w sklepie internetowym www.leclercdrive.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E.Leclerc Gdańsk.
 2. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
 3. Od Maja 2020 roku zostaje wprowadzone ograniczenie dostaw dla strefy III i IV . Klienci tej strefy mogą składać zamówienia internetowe
  z możliwością odbioru osobistego zakupów w punkcie Punkt ten znajduje się od strony ulicy Chłopskiej.
 4. Sklep internetowy nie bierze udziału w akcjach promocyjnych związanych z rabatami naliczanymi na kartę lojalnościową. 

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
  2. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi) i na wskazaną porę ( zgodne z harmonogramem dostaw), jednak w czasie nie mniejszym niż cztery godziny zegarowe od momentu złożenia zamówienia.
  Uwaga: Godziny dostaw mogą ulec zmianie z przyczyn nie wynikających z winy dostawcy, a z przyczyn sił wyższych ( działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego w tym strajki i rozruchy itp. ) W sytuacjach takich Klient zostanie poinformowany o możliwych opóźnieniach.
 3. Sklep internetowy www.leclercdrive.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników sklepu internetowego www.leclercdrive.pl
 4. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów www.leclercdrive.pl i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego dla zamówień dostarczanych poza Gdańsk, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
  7. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy, który nalicza się odpowiednio do lokalizacji Klienta. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo do przeliczenia wartości dostawy zamówienia, jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.


Na zakupy powyżej 30kg jest wyższy koszt przesyłki.

Za każde rozpoczęte 10kg naliczana jest opłata w wysokości  5 zł.

Opłata za wagę dotyczy całego asortymentu.

 

 1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia. Dodatkowo, w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami zestratowania tych artykułów.
  9. Sklep internetowy www.leclercdrive.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
 2. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 4. Dostawy na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, realizowane są za pośrednictwem kurierów sklepu internetowego www.leclercdrive.pl oraz firmy zewnętrznej, która świadczy usługi na rzecz sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy www.leclercdrive.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia asortymentu dla wybranych stref dostawy.

 

 

Reklamacja i zwroty

 

 1. W sklepie internetowymwww.leclercdrive.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do rzeczywistego sklepu, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami.

 

W przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem w celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do rzeczywistego sklepu do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży i reklamowanym produktem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Spółka Gdańskdis Sp. z o.o. oświadcza, że nie wyraża zgody na poddanie sprawy sporów konsumenckich pod rozstrzygniecie organów pozasądowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.leclercdrive.pl Gdańskdis Sp. z o.o. ul. Obrońców Wybrzeża 1 , 80-398 Gdańsk NIP: 701-01-28-780, REGON: 141399027, KRS: 0000303796 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Z oferty www.leclercdrive.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 3. Dane kontaktowe Klienta z zamówienia są traktowane, jako adres wysyłki towaru.
 4. Polityka prywatności: W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób.
 5. Dane te to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, data urodzenia.
 6. Wprzypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych, jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne akceptacji Zamówienia i jego właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację Zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla Klientów.
 8. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.
 9. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 11. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator Danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 12. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie  bez pisemnej zgody Gdańskdis sp. z o.o.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych

 

 

Informujemy, że firma Gdańskdis sp. z o.o.,  ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk KRS: 0000303796, NIP: 7010128780, REGON: 141399027, dalej jako Gdańskdis sp. z o.o. Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Gdańskdis sp. z o.o.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.

 1. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl .
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów, jak również w celach statystycznych.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są  przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

 

 

Regulamin obowiązuje od 02.11.2020  roku do odwołania.

 

 

 

 

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem
Witamy w nowej witrynie sklepu Dla Państwa wygody zmieniliśmy wygląd
i poprawiliśmy funkcjonalność naszego sklepu.
 • ✓ Wygodniejsze zakupy
 • ✓ Zwiększona użyteczność
 • ✓ Wersja mobilna
 • ✓ Nowoczesny wygląd
 • ✓ Zachowana historia zakupów
Jeśli jesteś klientem poprzedniej wersji sklepu. Prosimy o skorzystanie z opcji nie pamiętam hasła,
aby przenieść swoje konto do nowego sklepu
NIE PAMIĘTAM HASŁA