Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

 

 

 

1. www.leclercdrive.pl jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E.Leclerc Gdansk. Właścicielem sklepu jest Gdanskdis Sp. z o.o. z siedzibą we Gdansku przy ul. ul. Obrońców Wybrzeźa 1. NIP 701 012 87 80. Adres poczty elektronicznej sklepu: drive@e-leclercdrive.pl

 

 


2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.leclercdrive.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie www.leclercdrive.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 


3. Z oferty www.leclercdrive.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 

 


4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

 

 • dostęp do Internetu
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub wyższą
 • rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024
 • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer
 • komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS

 

5. W www.leclercdrive.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

 

 • karta kredytowa (online)

   

   

   

 • przelewem bankowym (online)

   

   

   

 

Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.

 

 


6. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach:

 

 

 

 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 21.00

   

   

   

Nie realizujemy zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:

 

 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Wielkanoc
 • Poniedziałek wielkanocny
 • Święto Pracy
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki
 • Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)
 •  

 

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 

 


7. Obszar działania sklepu www.leclercdrive.pl określony jest kodem pocztowym odbiorcy.

 

 


8. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodać do koszyka" pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie".

 

 
9. Sprzedaż produktów odbywa się tylko w obrębie miasta Gdansk Sopot. Aby sprawdzić dostępność produktów ultra świeżych należy wcześniej zalogować się na swoje konto. Jeżeli dany produkt będzie poza strefą dystrybucji pokaże się komunikat informujący o braku możliwości zamówienia wybranego produktu.

 

 


10. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drive@e-leclercgdansk.pl

 

 


11. Klientów korzystających z usług sklepu www.leclercdrive.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 

 


12. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi) w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż pięć godzin.

 

 


13. www.leclercdrive.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.leclercdrive.pl.

 

 


14. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.

 

 


15. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów www.leclercdrive.pl i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego dla zamówień dostarczanych poza Gdansk, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

 


16. Dostawy na terenie Gdańska realizowane są za pośrednictwem kurierów www.leclercdrive.pl.

 

 


17. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych. Na zakupy powyżej 50kg jest wyższy koszt przesyłki.

wagi - za każde rozpoczęte 10kg naliczana jest opłata w wysokości 3zł. Opłata za wagę dotyczy wyłącznie asortymentu z działu NAPOJE.

 

 


18. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów

 

 


19. www.leclercdrive.pl zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.

 

 


20. Ceny artykułów w sklepie internetowym www.leclercdrive.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E. Leclerc Gdansk.

 

 


21. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

 

 


22. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu.

 

 


23. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

 

 


24. www.leclercdrive.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

 

 


25. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 

 


26. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 

 


27. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 


28. W www.leclercdrive.pl istnieje możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w specjalnie oznaczonym miejscu (drive) w sklepie E.Leclerc Gdansk. W Takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

 

 


29. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym E.Leclerc Gdansk okazując paragon zakupu. Istnieje możliwość wymiany butelek momencie dostawy, pod warunkiem umieszczenia informacji o wymianie butelek i podania rodzaju butelek (np. kaucja 0,35 - sztuk2, kaucja 0,20 - sztuk6) w trakcie składania zamówienia w formularzu na etapie Krok2. Kurier E. Leclerc Drive nie przyjmuje więcej butelek niż ilość zamówionego piwa. W przypadku wymiany butelek kurier pomniejszy wartość zamówienia o wysokość kaucji a dla płatności online wartość kaucji zostanie zwrócona na konto lub kartę kredytową. Wymiana przez kuriera butelek zwrotnych będzie realizowana w obrębie Gdańsk, Sopot.

 

 


30. W www.leclercdrive.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do rzeczywistego sklepu, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. W przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem w celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do rzeczywistego sklepu do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży i reklamowanym produktem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 


31. www.leclercdrive.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.